ZŠ a MŠ Věšín
ZŠ a MŠVěšín

Osobnost žáka ve šk. družině

Osobnost je celistvá struktura všech psychických a duševních vlastností. Je utvářena ve vztazích mezi lidmi ve společnosti a v nich se také projevuje. Jedinec si osobnost utváří. Ta se projevuje v činnostech a činnostmi je zpětně utvářena. 

Žák: 

 • Je tvořivý, ohleduplný, tolerantní, má kultivovaný projev 
 • Domluví se, spolupracuje, je ochotný pomáhat ostatním, projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, má smysl pro zodpovědnost, vnímá nespravedlnost, sebeovládá se 
 • Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovat 
 • Nebojí se říci svůj názor a řešení ve věcech, které se jeho i ostatních týkají, uvědomuje si rozdíl mezi pravdou a lží 
 • Samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej, nevyhledává hádky v kolektivu, hledá pomoc při potížích 
 • Z široké nabídky aktivit si umí vybrat, aktivně se zapojuje, je zvídavý, dodržuje pravidla her a jiných činností, jedná spravedlivě, hraje fair – play 
 • Rozvíjí vlastní aktivity, které probíhají individuálně, skupinově nebo frontálně 
 • Uplatňuje své specifické vlohy, schopnosti, nápaditost a samostatnost 
 • Přijímá odpovědnost za vlastní činy 
 • Zvládá běžné i náročnější situace 
 • Komunikuje s vrstevníky i s dospělými, vyjadřuje se srozumitelně, vhodně reaguje na promluvy spolužáků, ptá se na věci, kterým nerozumí, které nechápe 
 • Prohlubuje a rozvíjí si poznatky a dovednosti získané při vyučování, touží poznat nové, získávat zkušenosti, ovládat další dovednosti a tak přispívat k rozvoji své osobnosti 
 • Respektuje a plní pokyny pedagogických pracovníků

Školní družina

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Šablony III

Šablony III

Doučování žáků škol

Doučování žáků škol

MŠ a ZŠ přijme

l

Rekonstrukce sociálního zařízení a chodby

Více informací naleznete na našich stránkách v projektech nebo na  adrese www.zsamsvesin.cz

Vybudování nové odborné učebny informatiky

Vybudování nové odborné učebny informatiky

Šablony I - Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Věšín

j

Digitalizujeme školu

gdfVíce informací naleznete na našich stránkách v projektech nebo na  adrese www.zsamsvesin.cz