ZŠ a MŠ Věšín
ZŠ a MŠVěšín

Archiv

Výlet do obory

d

   °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

Fotografování dětí - náhled pro výběr snímků.

s

Den dětí v MŠ

d    °° další foto ve flotogalerii MŠ°°

Děti si hrály na kuchaře a zároveň uvolňovaly ruku v zápěstí.

c°°  další foto ve fotogalerii MŠ°°

Den matek - pohádka O Smolíčkovi

Děti z 2.třídy MŠ zahrály pro maminky k jejich svátku pohádku      "O Smolíčkovi" 

Cvičíme na nové sestavě .....

h°° další foto ve fotogalerii MŠ°°

Čarodějnické tvoření dětí z 1.třídy 

cn

   °° další foto ve fotogaletii MŠ°°

Měsíc duben začal oslavou Velikonoc, ale bohužel se stále zavřenou školkou. Takže děti v předškolní třídě téma Velikonoce probraly formou distanční výuky. Pilně pracovaly na pracovních listech, ale i pekly velikonoční dobroty, barvily a malovaly vajíčka. Velký dík patří rodičům, kteří s nimi pracovali doma. Stejně tak i rodičům mladších dětí, kteří společně pilně pracovali na nepovinných úkolech, tvořili a sázeli.

V pondělí 12. dubna se otevřela mateřská škola dětem z předškolní třídy. Obávané testování zvládly děti skvěle a s naprostým klidem. Na dětech byla znát radost, že zase vidí své kamarády i paní učitelky. První dny byl čas věnován hlavně hraní, ale ani tak se nezahálelo a pilně pracovalo, protože nástup do školy se nám zase o kus přiblížil. Hodně času se trávilo venku, jen to počasí by nám mohlo více přát. 

Dětem z první třídy zůstala mateřská škola ještě uzavřena, ale i tak pilně pracovaly na nepovinných úkolech a dozvídaly se jejich prostřednictvím spousty nových věcí o naší planetě Zemi, jejích obyvatelích i o tom, jak se o ní starat či jak třídit odpad.

d°° další foto ve fotogalerii MŠ°°

 

Téma : "Odpadků s nebojíme, my si s nimi poradíme"

o

Přípravy na Velikonoce u dětí z 1.třídy MŠ
dr
    °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

Už se těšíme do školky ....... 

h

    °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

Velikonoční přípravy

up°° další foto ve fotgalerii  MŠ°°

Další týden .......  tvoříme, kreslíme, doplňujeme, učíme se .....

d

Boudo, budko .. (37.24 MB)

t

rf

Básnička (17.63 MB)

t

d

g

MŠ má nové cvičební prvky pro děti

gt

Distanční výuka v MŠ 

Měsíc březen byl stejně jako ve všech mateřských školách poznamenán uzavřením dle vládního nařízení. Děti tak měly možnost trávit čas doma s rodiči a užít si společně příchod jara v úzkém rodinném kruhu. Děti z předškolní třídy si pilně plnily své povinné úkoly během distanční výuky. Nezahálely ani některé mladší děti z první třídy, které plnily nepovinné úkoly distanční výuky. Patří jim velká pochvala za jejich píli a šikovnost. 

Blíží se zápisy do mateřských škol, které vzhledem k závažné situaci budou stejně jako minulý rok probíhat online. Srdečně zveme zájemce do naší mateřské školy, jejíž hlavní výhodou je menší dětský kolektiv a rodinné prostředí. Výhodou menšího kolektivu je možnost individuálního přístupu. Děti se při přechodu z rodinného prostředí cítí lépe v menší sociální skupině, která jim umožňuje se v krátké době vzájemně poznat a sblížit.  Díky malému kolektivu můžeme lépe u dětí podporovat rozvoj samostatnosti ve všech oblastech. Řídíme se heslem: Pomohu ti, abys to dokázal sám.

f

Básnička (3.85 MB

Umím ..... (9.33 MB)

k

d

h

 

 

ge  °°°další foto ve fotogalerii MŠ°°

 

Stavíme si vopzidla 

sj

Masopust v MŠ

f

s

          °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

Děti v 1. třídě MŠ vyráběly klauny

f

Oslava narozenin v 1.třídě MŠ

xsv

Hry s barvami ve 2.třídě MŠ

b

°° další foto ve fotgalerii MŠ°

Lyžaři a hry s barvičkami v 1.třídě MŠ

lb   °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

Keramické tvoření ve 2. třídě MŠ

s

s         °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

 

Paní Zima v 1.třídě MŠ

z

             °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

Stavebnice a výukové hry - MAS Podbrdsko

v

      °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

 Tříkrálová koruna - 1.třída MŠ

m

           °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

Tříkrálové tvoření - 2.třída MŠ

f

         °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

 

Vánoce - besídka, pohoštění a dárečky

Vánoční pozdrav dětí z MŠ- odkaz zde:

https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100016292407645&attachment_id=168072978385255&message_id=mid.%24cAAAAAOo8zVx8svWvVl2ga_Ou9YtS

m

j

u

°°°další foto ve fotogalerii MŠ°°

Tvoření, výroba vánočních ozdob a zdobení stromečku

mnvsds

Oslava narozenin v 1.třídě MŠ

1

Oslava svátku v 1.třídě MŠ

123

Čertíci 

k

°°další foto ve fotogalerii°°

MŠ distančně - předškoláci se připravují na vánoční svátky 

dv

°°  další foto ve fotogalerii MŠ°°

Ranní cvičení v 1.třídě MŠ

mnb

Modelujeme podzimní motivy  ..............

m

Děti v MŠ si užívaly podzimní dny společným tvořením

m

j

               °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

2. třída MŠ si zahrála pohádku "O veliké řepě"

o

    °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

U nás ve školce

k
d

Putovní kamínky od neznámého malíře potěšily děti na vycházce.

k

             °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

Pracovní činnosti v 1.třídě MŠ

p

                   °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

Výtavrná výchova v 1.třídě - "Drak na obloze"

klj

Děti z 2. třídy MŠ tvořily z papíru

1

2

34

Vycházka do přírody

l

 

Pohádka "O veliké řepě" v 1. třídě MŠ

p

            °°další foto ve fotogalerii MŠ°°

Ranní hry v mateřské škole

aser

Děti z 1.třídy MŠ vyráběly jablíčka a hruštičky

jh

Cesta za pokladem 

v
                       °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

Divadélko Zvoneček s pohádkou "O KOBLÍŽKOVI"

DIV            °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

Vycházka na dětské hřiště

h                    °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

 

První tvořrní v novém školním roce - jablíčka

j

°° další foto ve fotogalerii MŠ°°

Srpnové oslavy v MŠ

oslava

oossl

V červenci tančíme, zpíváme a slavíme narozeniny

t

                °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

Naši nejmenší v MŠ

d

dd

ddd

Den otců

Děti vyráběly kravaty pro tatínky k jejich svátku

k

kr

Když venku prší .....

o         °°°další foto ve fotogalerii MŠ°°

Záložky do knihy 

z

     °další foto ve fotogalerii°°

Děti malovaly křídami

d

 °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

Den dětí v MŠ

d

  °další foto ve fotogalerii MŠ°°

                           O Z N Á M E N Í 

Od 25.5. bude mateřská škola v provozu

Bližší informace a čestné prohlášení naleznete zde:

Informace

Čestné prohlášení

 

Výzdoba a úpravy v budově mateřské školy

okna

v

m

o

 

Další týden domácí přípravy 

u

u

 

     °°další foto ve fotogalerii °°

Předškoláci "na dálku"

Od 16.3. je uzavřena i mateřská škola, ale naši "předškoláci" nezahálí a procvičují doma grafomotoriku, předpočetní představy, zrakové a sluchové vnímání i výtvarné tvoření.

p

    °další foto ve fotogalerii MŠ°°

INFORMACE K ZÁPISŮM DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje je od pondělí 16. 3. 2020 UZAVŘENA na všech svých pracovištích na dobu neurčitou.
Jakékoliv změny týkajících se provozu PPP SK budou zveřejněny na webových stránkách www.pppstredoceska.cz

 

Informace k zápisům dětí do prvních tříd základních škol:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 (www.msmt.cz). V rámci těchto opatření se správní řízení o zápisu dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021, jejichž zákonní zástupci žádají o odklad školní docházky, přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Mgr. Štěpán Duník, vedoucí pracoviště Příbram

 

OZNÁMENÍ

uzavření MŠ.PDF (726.52 kB)

Obec Věšín v souladu s doporučením MŠMT z důvodu ochrany a prevence nebezpečí rozšíření nemoci COVlD-19 rozhodla dnes 13. 3. 2020 o uzavření Mateřské školy ve Věšíně od pondělí   16. 3. 2020 do odvolání.

O vývoji situace budeme aktuálně informovat.

Rodiče dětí v MŠ a ZŠ mohou požádat ředitelství Základní školy a Mateřské školy Věšín o vydání Žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školky.

Rodiče mohou využít elektronický formulář, který zašlou na elektronickou adresu školy.

Potvrzeni o uzavření školy rodičům škola opět zašle elektronicky, pro zaměstnavatele si podepsané potvrzení rodiče vytisknou.

Elektronický formulář k dispozici na adrese:  www.zsamsvesin.cz

 

                       Ing. Pavel Hutr starosta

OFČR - V mraveništi - II.třída

OFČR

 °° další foto ve fotogalerii °°

 Velikonoce v Čechově stodole

st

          °° další foto ve fotogalerii°°

OFČR - na návštěvě u Rákosníčka

o

            °° další foto ve fotogalerii °°

Ranní cvičení v I.třídě

cv

           °° další foto ve fotogalerii°°

26.2. - Canisterapie  -  léčebná metoda, která si zakládá na úsloví „pes – přítel člověka“. Jedná se o moderní metodu, která využívá speciálně vycvičené psy jako terapeuty k pozitivnímu psychosociálnímu a rehabilitačnímu působení na člověka.

v MŠ

         °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

Plánované akce MŠ

25.února Masopust na návsi - akce se koná venku,

proto prosíme rodiče o vhodný kostým, který si děti obléknou na vrchní oblečení - přes bundu

26.února Divadlo Zvoneček s představením Sněhová královna,

                              cena 45 Kč

27.února Canisterapie - projektový den

2.března Výukový program OFČR s programem 1.třída Na návštěvě u                     Rákosníčka, 2. třída Život v mraveništi

                                                               Cena 60 Kč

6.března Výlet do Čechova stodoly, program Velikonoce

                 Sraz ve školce nejpozději v 7:50

                 Sebou pouze prázdný batoh a vhodné pití (v uzavíratelné     

                 lahvi, bez bublinek)

                 Svačina zajištěna

                                                               Cena 250 Kč

31.března Výukový program OFČR s programem Dobrý den Otakárkovi

                   Cena 60 Kč

2.dubna Fotografování

27.dubna Den otevřených dvěří v MŠ 8 - 12h

5.května Zápis do MŠ  8 - 15h

 

Děti z II.třídy MŠ stavěly dopravní prostředky

doprava

     °°další foto ve fotogalerii MŠ°°

Hurá, sníh .......

sníh

                °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

Slavili jsme narozeniny paní učitelky

oslava

                °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

U nás v MŠ

Po Vánocích jsme se sešli plni dojmů. Společně jsme si povyprávěli, co nám komu hezkého přinesl Ježíšek a jak kdo strávil vánoční čas.

Věnovali jsme se tématu Tří králů. A ač to při pohledu z okna vůbec nevypadá, máme tu zimu a s ní je spojeno téma zimních sportů a radovánek. Že není venku sníh, nás neodradilo a uspořádali jsme si malé zimní závody v běhu a skoku na lyžích. Medaile čekala na všechny šikovné závodníky. Sníh se snažíme přivolat písničkami a obrázky a mezitím si čekání krátíme procházkami po okolí.

Navštívila nás paní z Ochrany fauny ČR. Pro děti v první třídě měla krásný program na téma pejsci a kočičky a na předškoláky čekal program Zimní spáči. Děti se formou her dozvěděly řadu zajímavých informací a na všechny čekalo překvapení v podobě živého pejska.

Čas ve školce trávíme hraním, dozvídáme se nové věci, děláme řadu kreativních činností, učíme se nové písničky a básničky, tancujeme, sportujeme a vše je tematicky spojené se zimou. A ze všeho nejvíce si děti přejí, aby napadl sníh a mohly si ho pořádně užít.

 

 

Program OFČR - "U pejska a kočičky"

OFČR - program pro obě třídy MŠ

                  °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

 

Závody v běhu a skoku na lyžích v I.tř. MŠ

lyžař

         °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

 

Tříkrálové tvoření ve II.třídě MŠ

T

Čechova stodola

20.12.  - Děti z MŠ a Čechova stodola

stodola

                    °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

Ozdoby na návsi u obchodu COOP

ozdoby

     °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

Vánoce v obou třídách mateřské školy

I.třída

II.třída MŠ

               °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

Beseda s rožmitálskými rybáři

rybáři

                       °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

Vánoční besídky

I.třída

II.třída

                 °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

 

Čertovský den ve II.třídě MŠ a zdobení vánočního stromečku

čerti

stromek

                          °° další foto ve fotogalerii mš°°

Pečení vánočního cukroví 

pečeme

         °° další foto ve fotogalerii MŠ°°

5.12. - Mikulášská nadílka s čertem a andílkem v mateřské škole

mm

a

1

2

3

4

Děkujeme SDH Buková za milý dárek - draka, kterého jsme si mohly samy vyzdobit. 

                                                                                                                    Děti z MŠ 

drak

drak 1

drak 2

Plán MŠ na listopad a prosinec

28.11.  od 16.00 hodin 

    -   třídní schůzka  + adventní dílnička pro rodiče s dětmi

4.12.  - divadlo Zvoneček ,,Betlémský příběh“

5.12.  -  čertovský den v MŠ

12. 12. v 15.00 hodin – Vánoční besídka 2. třídy v MŠ

             v 16.00 hodin besídka 1. třídy MŠ v budově ZŠ

20.12. - Čechova stodola 1. a 2. třída MŠ

 

Zprávičky z MŠ

Hned v úvodu bychom rádi poděkovali paní Marušce Kloučkové za domácí med, který věnovala dětem v mateřské škole. Všem moc chutná a vážíme si její aktivity.

Další poděkování patří všem maminkám, které se zúčastnily podzimního tvoření v mateřské škole. Děkujeme nejen za aktivní účast, ale i za výborné pohoštění se kterým přišla každá maminka, všem moc chutnalo. Děti si společně s maminkami užily krásné odpoledne, plné úžasných nápadů a dobré nálady. V dnešní uspěchané době je společně strávený čas ten nejkrásnější dárek, který můžeme svým dětem dát.

A protože Vánoce klepou na dveře, srdečně Vás tímto zveme na společné vánoční tvoření, které bude ve čtvrtek 28. listopadu od 15:30 hodin v prostorách mateřské školy. Každý si může něco pěkného vyrobit pro sebe domů nebo přispět svým výrobkem na každoroční jarmark. 

Měsíc listopad začal pro děti návštěvou z Ochrany fauny ČR. Děti se zábavnou formou seznámily se zvířátky z lesů, luk a polí. Dozvěděly se, čím se živí, v čem žijí a jak si staví svá obydlí. Nakonec programu čekalo na děti velké překvapení v podobě živého ježka. Děti si ho mohly nejen pohladit, ale i ho sledovat při zkoumání lesa, který děti během programu postavily.

Každý den vyrážíme do přírody a sledujeme, jak se v ní vše mění. S velkým nadšením jsem si užili i první sníh.

V rámci týdenních programů se děti dozvěděly zajímavosti o větru a dešti, různé informace o svém těle a lidském zdraví. Už víme, že bacily do školky nepatří a proč a k čemu jsou dobré vitamíny.

Nástěnky se rozšířily o celou řadu výrobků. Společně jsem se pustili do přípravy vánoční besídky, kterou chceme potěšit všechny rodiče. Je to sice náročné a ne každý má chuť spolupracovat, ale každá snaha se cení. Je potřeba mít na paměti, že besídka je pro řadu dětí psychicky velmi náročná a ne každý má chuť a kuráž vystupovat před skupinou cizích a v jejich očích obřích lidí. Proto mějte prosím na paměti, že je potřeba je velmi chválit i v případě, že na poslední chvíli ztratí kuráž a utečou se schovat do vaší nebo naší náruče. Děkujeme za vaši podporu.

 

Kolektiv MŠ

sníh

na sněhu

 

 11.11. Martinská vycházka do přírodyvv

 

 

vv

Děti si zahrály pohádku "Boudo, budko.."

bb

Mateřská škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
1
28 29 30 31
1
1 2

Šablony III

Šablony III

Doučování žáků škol

Doučování žáků škol

MŠ a ZŠ přijme

l

Rekonstrukce sociálního zařízení a chodby

Více informací naleznete na našich stránkách v projektech nebo na  adrese www.zsamsvesin.cz

Vybudování nové odborné učebny informatiky

Vybudování nové odborné učebny informatiky

Šablony I - Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Věšín

j

Digitalizujeme školu

gdfVíce informací naleznete na našich stránkách v projektech nebo na  adrese www.zsamsvesin.cz