ZŠ a MŠ Věšín
ZŠ a MŠVěšín

Struktura

Základní škola a Mateřská škola Věšín, okres Příbram; toto je současný název školy, která vznikla sloučením základní školy a mateřské školy v roce 2002.

Od roku 2003 má škola právní subjektivitu. 
Zřizovatel: obec Věšín

Mateřská škola pracuje jako dvoutřídní. Pokud celkový počet dětí přesáhne 25,pak předškolní děti mají třídu v budově základní školy.

Pedagogický sbor:

  • Jana Květoňová - vedoucí učitelka, logopedický asistent
  • Lucie Wischinová - učitelka
  • Daniela Magenheimová - učitelka
  • Marie Matoušková - učitelka
  • Jana Poláková - učitelka / angličtina pro nejmenší
  • Eva Blažková - asistent pedagoga

Správní zaměstnanec:

  • Emilie Malá - uklízečka

Pro práci s dětmi je využívána herna, místnost s klavírem, pro odpočinek dětí pak ložnice a pro hry venku zahrada a pískoviště. 

Zájmová činnost dětí:

  • kroužek keramiky – vede paní učitelka Daniela Magenheimová
  • angličtina pro nejmenší - vede paní učitelka Jana Poláková

Celkový provoz zařízení je od 6.00 hodin do 16.00 hodin.

O činnosti základní školy i mateřské školy je veřejnost pravidelně informována prostřednictvím regionálních novin „Třemšínské listy“. Dále pak jsou přístupny internetové stránky na adrese: www.zsamsvesin.cz
Naše další plány jsou zaměřeny především na provázanost mateřské školy a základní školy a na mimoškolní činnost žáků. 
Věříme, že individuální přístup k dětem bude oceňován více než velké kolektivy dětí a škola zůstane i pro budoucí generace zachována.

Mateřská škola

Šablony III

Šablony III

Doučování žáků škol

Doučování žáků škol

MŠ a ZŠ přijme

l

Rekonstrukce sociálního zařízení a chodby

Více informací naleznete na našich stránkách v projektech nebo na  adrese www.zsamsvesin.cz

Vybudování nové odborné učebny informatiky

Vybudování nové odborné učebny informatiky

Šablony I - Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Věšín

j

Digitalizujeme školu

gdfVíce informací naleznete na našich stránkách v projektech nebo na  adrese www.zsamsvesin.cz