ZŠ a MŠ Věšín
ZŠ a MŠVěšín

Dovednosti předškoláka

Poslední rok před zahájením školní docházky rozhodně neznamená konec dětské bezstarostnosti. Pětileté děti se nám před očima změnily po stránce tělesné i psychické. Naším úkolem je na školu dobře připravit a zároveň respektovat jejich vývoj i individuální potřeby.

Tento přehled by mohl rodičům pomoci, aby se cíle rodinné výchovy a předškolního vzdělávání sjednotily.

Fyzický vývoj

Velikost hlavy už zhruba odpovídá velikosti hlavy dospělého jedince, některým dětem začínají vypadávat mléčné zuby.

Koordinace pohybů je přesnější, při manuálních činnostech je dítě mnohem šikovnější.

Dítě preferuje jednu ruku před druhou.

Chodí pozpátku, chodí po schodech bez pomoci a střídá při tom nohy.

Udrží rovnováhu na jedné noze.

Z malých kostek sestaví trojrozměrné útvary podle vzoru, dokáže dobře zacházet s tužkou.

Duševní vývoj

Chápe pojmy jako „stejný tvar“ nebo „stejná velikost“, „nejmenší“ a „nejkratší“

Dokáže označit předměty od prvního k poslednímu, umí počítat do deseti.

Chápe pojmy jako „světlo“, „tma“, „brzy“ nebo „pozdě“. Orientuje se v denním programu.

Rádo se učí všemu novému, začíná se zajímat o písmena.

Slovní zásoba obsahuje 1500 a více slov, dítě používá správně zájmena a užívá slovesné časy.

Chápe jednoduché vtipy.

Pozná základní barvy.

Společenský vývoj

Rádo si hraje s ostatními dětmi, uzavírá přátelství s jedním nebo dvěma dětmi.

Rodiče tvoří střed jeho života a věří, že ho vždy ochrání.

Starší sourozence bere, ale na mladší si někdy „dovoluje“.

Učí se vcítit do druhého a podělit se o dárky.

Zná pravidla slušného chování, ale často na ně zapomíná.

Daří se mu lépe prohrávat.

Chlubí se úspěchy a potřebuje, aby ho dospělí povzbuzovali a chválili.

Zvládá už lépe emoční výkyvy.

Vývoj řeči

Do 5 let má dítě za sebou tento vývoj výslovnosti

  • 1 - 2,5 roku: b, p, m, a, e, i, o, u, l, d, t, n, j
  • 2,5- 3.5 roku: v, f, h, ch, k, g, au, ou
  • 3,5- 4,5 roku: bě, pě, vě, ď, ť, ň
  • 4,5- 5.5 roku: č, š, ž
  • 5,5- 6 let: c. s, z, r, (ř)
  • od 6 let: ř ( v některých případech je třeba stále cvičit sykavky)

Dítě se snaží přesně vyjádřit své myšlenky, dorozumí se a komunikuje přiměřeně k dané situaci: vyřídí vzkaz, získá jednoduchou informaci apod. Používá správné gramatické tvary ( Byl jsem v lese, NE ve lese apod.)

použité zdroje: Maminka.cz, Logopedie- Kutálková

Mateřská škola

Šablony III

Šablony III

Doučování žáků škol

Doučování žáků škol

MŠ a ZŠ přijme

l

Rekonstrukce sociálního zařízení a chodby

Více informací naleznete na našich stránkách v projektech nebo na  adrese www.zsamsvesin.cz

Vybudování nové odborné učebny informatiky

Vybudování nové odborné učebny informatiky

Šablony I - Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Věšín

j

Digitalizujeme školu

gdfVíce informací naleznete na našich stránkách v projektech nebo na  adrese www.zsamsvesin.cz